Xuất và nhập khẩu xăng dầu đều giảm mạnh

xuất và NK xăng dầu

Theo Tổng cục Hải quan, cả xuất khẩu dầu thô, và nhập khẩu xăng dầu tiêu dùng của Việt Nam trong tháng 1-2015 đều giảm mạnh.

Thời báo KT Sài Gòn

NO COMMENTS

Leave a Reply