Vốn FDI vào VN tháng đầu năm 2015 tăng gần 70%

Theo số liệu của Cục đầu tư nước ngoài, tính chung trong tháng 1 năm 2015, tổng vốn FDI đăng ký cấp mới và tăng thêm tại Việt Nam đạt 663,44 triệu USD; tăng 67,1% so với cùng kỳ năm 2014

Tóm tắt:

- Trong tháng 1 năm 2015, tổng vốn FDI đăng ký cấp mới và tăng thêm tại Việt Nam đạt 663,44 triệu USD; tăng 67,1% so với cùng kỳ năm 2014.

- Lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài với 18 dự án đầu tư đăng ký mới, tổng số vốn cấp mới và tăng thêm là 605,69 triệu USD; chiếm đến 91,3% tổng vốn đầu tư đăng ký trong tháng 1.

- TP Hồ Chí Minh là địa phương thu hút nhiều vốn FDI nhất với 20 dự án cấp mới và 4 dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng số vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 347,2 triệu USD; chiếm 52,3% tổng vốn đầu tư…

………………………………………………………………………………………………………………………………

Cục Đầu tư nước ngoài – Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa công bố tình hình đầu tư nước ngoài tháng 1 năm 2015. Theo đó, tính chung trong tháng 1 năm 2015, tổng vốn FDI đăng ký cấp mới và tăng thêm tại Việt Nam đạt 663,44 triệu USD; tăng 67,1% so với cùng kỳ năm 2014.

Về vốn thực hiện, tính đến ngày 20/01/2015, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 505 triệu USD; tăng 8,6 % so với cùng kỳ năm 2014.

Đồng thời, theo các báo cáo nhận được, tính đến ngày 20/1/2015, cả nước có 44 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký là 392,18 triệu USD; tăng 85,5% so với cùng kỳ năm 2014. Bên cạnh đó, có 19 lượt dự án đăng ký tăng vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm là 271,26 triệu USD; tăng 45,8 % so với cùng kỳ năm 2014.

Tính chung trong tháng 1 năm 2015, tổng vốn FDI đăng ký cấp mới và tăng thêm vào Việt Nam đạt 663,44 triệu USD; tăng 67,1% so với cùng kỳ năm 2014.

Theo lĩnh vực đầu tư, trong tháng 1 năm 2015 nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 11 ngành lĩnh vực. Trong đó lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài với 18 dự án đầu tư đăng ký mới, tổng số vốn cấp mới và tăng thêm là 605,69 triệu USD; chiếm đến 91,3% tổng vốn đầu tư đăng ký trong tháng 1.

Đứng thứ 2 là lĩnh vực bán buôn, bán lẻ, sửa chữa với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 30,79 triệu USD; chiếm 4,6% tổng vốn đầu tư. Đứng thứ 3 là lĩnh vực sản xuất phân phối điện, nước với 1 dự án đầu tư mới và 2 dự án tăng vốn với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 10,44 triệu USD.

Tỷ trọng vốn FDI vào Việt Nam tháng 1 năm 2015 theo lĩnh vực đầu tư (Nguồn: Cục Đầu tư nước ngoài)

Theo đối tác đầu tư, trong tháng 1 năm 2015 có 15 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam. British VirginIslands dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 331,32 triệu USD; chiếm 49,9% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam.

Hàn Quốc đứng vị trí thứ hai với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 110,25 triệu USD; chiếm 16,6% tổng vốn đầu tư. Hồng Kông đứng vị trí thứ 3 với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 105,5 triệu USD; chiếm 15,9% tổng vốn đầu tư.

Theo địa bàn đầu tư, trong tháng 1 năm 2015 nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 13 tỉnh thành phố của Việt Nam. Trong đó, TP Hồ Chí Minh là địa phương thu hút nhiều vốn FDI nhất với 20 dự án cấp mới và 4 dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng số vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 347,2 triệu USD; chiếm 52,3% tổng vốn đầu tư.

Bình Dương  đứng thứ 2 với tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 100 triệu USD; chiếm 15,1%. Hải Phòng  đứng thứ 3 với tổng số vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm 96,72 triệu USD; chiếm 14,6% tổng vốn đầu tư.

Một số dự án lớn được cấp phép trong tháng 1 năm 2015 là: Dự án Cty TNHH Worldon (Việt Nam) tổng vốn đầu tư 300 triệu USD do nhà đầu tư đến từ British Virgin Islands đầu tư tại Tp Hồ Chí Minh với mục tiêu sản xuất sản phẩm may mặc cao cấp; Dự án Cty TNHH Regina Miracle International Việt Nam tại Hải Phòng điều chỉnh tăng vốn đầu tư 90 triệu USD; Dự án Cty TNHH Taekwang MTC Việt Nam tại Đồng Nai điều chỉnh tăng vốn đầu tư 43,2 triệu USD …

Theo Cafef.vn

NO COMMENTS

Leave a Reply