Ủy ban Tiêu chuẩn Thẩm định giá Quốc tế (IVSC) là một tổ chức nghề nghiệp độc lập, phi chính phủ và phi lợi nhuận. Tôn chỉ hoạt động của IVSC là “làm lớn mạnh nghề định giá/thẩm định giá/đánh giá tài sản trên phạm vi toàn cầu”. Theo tôn chỉ này, IVSC luôn hướng tới việc thực hiện các mục tiêu cơ bản sau:

– Xây dựng một hệ thống tiêu chuẩn định giá/thẩm định giá/đánh giá tài sản quốc tế có chất lượng cao, phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội tại đa số các quốc gia. Song song với đó IVSC sẽ hỗ trợ các quốc gia sở tại thông qua việc đào tạo và hướng dẫn áp dụng;

– Hỗ trợ hợp tác và điều phối giữa các tổ chức thành viên tại các quốc gia sở tại và khu vực;

– Hợp tác với các tổ chức nghề nghiệp quốc tế khác, như kiểm toán và đầu tư tài chính;

– Là người phát ngôn trên phạm vi toàn cầu, với tư cách đại diện cho nghề định giá/thẩm định giá/đánh giá tài sản.

Với tư cách là một doanh nghiệp Thẩm định giá chuyên nghiệp đầu tiên tại Việt Nam được Pháp luật Việt Nam quy định (tháng 09/2005), VietValue đã nhanh chóng tiếp cận và xây dựng mối quan hệ với IVSC. Trong hơn tám năm qua, IVSC đã có nhiều hỗ trợ cho VietValue để phát triển nghề nghiệp và chuyên môn. Trong bối cảnh hệ thống tiêu chuẩn Thẩm định giá Việt Nam đang từng bước hoàn thiện và có nhiều hạn chế, sự hỗ trợ của IVSC hết sức có ý nghĩa, đặc biệt trong việc định giá/thẩm định giá/đánh giá các dạng thức tài sản vô hình (doanh nghiệp, thương hiệu & các tài sản trí tuệ khác, …).

Hội Thẩm định giá Việt Nam (VVA) chính thức được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 24 tháng 05 năm 2006. Đến nay sau hơn tám năm, phạm vi hoạt động của VVA đã bao trùm cả nước và liên kết với nhiều tổ chức nghề nghiệp về định giá/thẩm định giá quốc tế. Uy tín, vai trò và sự ảnh hưởng của VVA ngày càng sâu rộng. Trong hơn bốn năm qua, VVA đã đưa ra nhiều ý kiến đóng góp xác đáng được ghi nhận trong tiến trình hoàn thiện thể chế pháp luật & chính sách đối với nhiều định chế quản lý Nhà nước; đơn cử, VVA đã hết sức tích cực đưa ra các kiến nghị quan trọng trong việc xây dựng và ban hành Luật Giá, Luật Kinh doanh Bất động sản, Luật Đất đai,… Trên cơ sở ý thức được vai trò – uy tín – năng lực của VVA, Ban Kinh tế Trung ương đã giao cho VVA thực hiện Đề án Nghiên cứu về Thị trường & Giá cả, một chủ đề lớn và quan trọng để đóng góp cho Đại hội Đảng lần thứ 11.

Với tư cách là một trong các thành viên sáng lập đầu tiên của VVA, VietValue luôn sát cánh và có nhiều đóng góp về trí tuệ và vật chất cho VVA. Trong vai trò Ủy viên thường vụ VVA, VietValue đã cùng VVA tham gia đối thoại, trao đổi với giới chức quản lý, giới học thuật, ban lãnh đạo của nhiều doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế nhà nước cũng như khu vực kinh tế tư nhân.

RANDOM POSTS

Theo cam kết hội nhập ASEAN, thuế nhập khẩu ôtô từ các nước như Thái Lan, Indonesia sẽ dần về 0%. Trong khi đó,...