Viettel tăng vốn điều lệ lên 100.000 tỷ đồng

Viettel tăng vốn điều lệ lên 100.000 tỷ đồng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel).

Theo đó, vốn điều lệ của Viettel dự kiến sẽ ở mức 100.000 tỷ đồng. Trước đó, từ năm 2009 vốn điều lệ của tập đoàn này là 50.000 tỷ đồng.

Cũng theo Nghị định, Nhà nước là chủ sở hữu của Viettel. Chính phủ trực tiếp thực hiện hoặc phân công cho Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, các Bộ có liên quan; giao cho Tổng Giám đốc Viettel thực hiện các quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với Viettel theo quy định.

Hiện tại, Viettel có 7 công ty con do tập đoàn này sở hữu 100% vốn điều lệ, 10 công ty con sở hữu trên 50% vốn điều lệ, 10 công ty liên kết do Viettel nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở xuống.

Theo Nhịp cầu đầu tư

NO COMMENTS

Leave a Reply