Vietcombank đòi 1.905 tỷ đồng nợ xấu, tính 6.000 tỷ đồng lãi

Số dư nợ xấu của Vietcombank cuối 2014 là 7.407 tỷ đồng, giảm 0,4% so với 2013…

Sáng nay (16/1), Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2015.

Tại đây, các số liệu chi tiết về tình hình kinh doanh năm qua được công bố.

Năm 2014 là năm kỷ lục thu hồi nợ xấu của Vietcombank. Con số cụ thể được báo cáo sáng nay là 1.905 tỷ đồng nợ ngoại bảng đã được thu hồi, đạt 147% kế hoạch 2014, tăng hơn gấp đôi so với năm 2013.

Về tình hình nợ xấu, dư nợ nhóm 2 tính đến hết 31/12/2014 của ngân hàng này là 19.230 tỷ đồng, giảm 3.531 tỷ đồng so với năm 2013 (giảm khoảng 15,5%). Tỷ lệ nợ nhóm 2 là 5,93%, giảm 2,34% so với năm 2013. Số dư nợ xấu tại thời điểm 31/12/2014 là 7.407 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu ở mức 2,29%, giảm 0,4% so với tỷ lệ của năm 2013.

Trong năm 2014, Vietcombank tiếp tục thực hiện trích lập dự phòng lớn, tổng lượng dự phòng đã gần bằng số dư nợ xấu. Điều này ảnh hưởng đến lợi nhuận.

Cụ thể, lợi nhuận trước dự phòng năm 2014 đạt 10.233 tỷ đồng, tăng 12,5% so với năm 2013. Chi phí dự phòng rủi ro được trích lập ở mức 4.553 tỷ đồng, tăng khoảng 30% so với 2013. Lợi nhuận trước thuế theo đó đạt 5.680 tỷ đồng, tăng 2,0% so với năm 2013, đạt 107,17% kế hoạch.

Một điểm đáng chú ý khác, 2014 cũng là năm đầu tiên Vietcombank gia tăng được thị phần thanh toán xuất nhập khẩu sau nhiều năm liền giảm sút (được giải thích là do cạnh tranh gay gắt).

Doanh số thanh toán xuất nhập khẩu năm qua của Vietcombank đạt 48,14 tỷ USD, tăng 15,79% so với năm 2013. Thị phần thanh toán xuất nhập khẩu đạt 16,32%, tăng 0,7% so với thị phần năm 2013.

Cũng tại hội nghị trên, Vietcombank đưa ra các chỉ tiêu kế hoạch dự kiến cho năm 2015: tổng tài sản tăng 11,5%, tín dụng tăng trưởng 16%, huy động vốn tăng 12%, kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 2,5%, lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt khoảng 6.000 tỷ đồng.

 

Theo Cafef.vn

NO COMMENTS

Leave a Reply