Văn kiện VietValue


NHÌN LẠI CHẶNG ĐƯỜNG HOẠT ĐỘNG 05 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA VIETVALUE 2005 – 2010   ( Xem tại đây )

THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HĐQT ( Xem tại đây )

Tính xác thực trong quan điểm định giá  Xem tại đây )

NHỮNG KHÓ KHĂN CỦA NGHỀ THẨM ĐỊNH GIÁ TẠI VIỆT NAM  Xem tại đây )

 

 

SIMILAR ARTICLES

NO COMMENTS

Leave a Reply