Ủy ban chứng khoán nhà nước: “Siết” giám sát công ty đại chúng

(VietValue) – Năm 2014, UBCKNN thực hiện quản lý giám sát khoảng 1.700 công ty đại chúng (trong đó có hơn 700 công ty niêm yết) và 43 công ty kiểm toán chấp thuận

Bước sang năm 2015, việc giám sát công ty đại chúng sẽ càng được tăng cường “siết” chặt nhằm đảm bảo các thông tin và sự minh bạch trong hoạt động của doanh nghiệp

Để điều chỉnh những hạn chế trong việc giám sát công ty đại chúng chưa niêm yết, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 52/2012/TT-BTC về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, trong đó có sửa đổi quan trọng là đưa vào khái niệm “công ty đại chúng quy mô lớn”. Theo đó, yêu cầu về công bố thông tin và thực hiện nghĩa vụ quản trị công ty đối với các công ty đại chúng quy mô lớn được nâng lên gần như đối với quy định dành cho các công ty đại chúng đã niêm yết.

Theo Chủ tịch UBCK Nhà nước Vũ Bằng, nền kinh tế Việt Nam được dự báo sẽ có chuyển biến đáng kể trong năm bản lề 2015 để làm cơ sở hoàn thành các mục tiêu kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2020. Đồng thời quy mô thị trường chứng khoán ngày càng mở rộng đi kèm với cải thiện chất lượng hàng hóa theo chủ trương tái cấu trúc ngành, vì vậy, công tác giám sát trong năm 2015 cần phải được chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng. Với khoảng 1.700 công ty và sẽ tiếp tục tăng mạnh trong thời gian tới với chủ trương tái cấu trúc nền kinh tế, tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước, UBCKNN sẽ phải tiếp tục củng cố, bổ sung các nguồn lực để đáp ứng tốt hơn công tác giám sát

Theo Tiền Phong

NO COMMENTS

Leave a Reply