Tôn Hoa Sen ước đạt 125 tỷ đồng LNST quý 1 niên độ tài chính

Từ 1/10/2014 đến 31/12/2014 (quý 1 niên độ tài chính 2014 – 2015), Tôn Hoa Sen ước đạt 125 tỷ đồng LNST.

 

Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (Tôn Hoa Sen – HSG) công bố thông tin ước kết quả kinh doanh hợp nhất quý 1 niên độ tài chính 2014 – 2015 (1/10/2014 – 30/9/2015)

Theo đó, trong quý 1 niên độ tài chính công ty ước đạt 243 nghìn tấn sản lượng tiêu thụ thành phẩm, trong đó, 107,4 nghìn tấn sản lượng xuất khẩu, chiếm 44,2%. Với kết quả đó, công ty ước đạt 4.414 tỷ đồng doanh thu thuần và 125 tỷ đồng LNST.

Niên độ tài chính 2013 – 2014, Tôn Hoa Sen lãi sau thuế hợp nhất 410 tỷ đồng, tương đương 68% kế hoạch đề ra.

Niên độ tài chính 2014 – 2015, HSG trình ĐHCĐ kế hoạch doanh thu thuần và LNST lần lượt 16.500 tỷ đồng và 450 tỷ đồng dựa trên giả định giá thép cán nóng là 500 USD/tấn. Công ty sẽ tiến hành ĐHCĐ thường niên vào ngày 19/1 tới đây.

Nếu kế hoạch được thông qua, sau quý 1, Tôn Hoa Sen đã đạt 26,8% kế hoạch doanh thu thuần và 27,78% kế hoạch LNST.

 

Theo Vietstock.vn

NO COMMENTS

Leave a Reply