Thống đốc yêu cầu các NHTM hoàn thiện kế hoạch niêm yếu cổ phiếu trên TTCK

Thống đốc yêu cầu các NHTM hoàn thiện kế hoạch niêm yếu cổ phiếu trên TTCK
Thống đốc yêu cầu các NHTM hoàn thiện kế hoạch niêm yếu cổ phiếu trên TTCK

Thống đốc NHNN yêu cầu NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố tiếp tục đôn đốc các NHTMCP đặt trụ sở chính trên địa bàn chưa niêm yết cổ phiếu hoàn thiện kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán.

Ngày 29/01/2015, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) có văn bản số 657/NHNN-TTGSNH về việc niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán của các Ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP).

Theo văn bản này, nhằm thực hiện giải pháp “Niêm yết cổ phiếu củ

 

Cafef.vn

SIMILAR ARTICLES

NO COMMENTS

Leave a Reply