Hệ thống CSDL và thông tin

VietValue đã bỏ nhiều thời gian, công sức và tiền bạc xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu và thông tin để phục vụ trực tiếp cho hoạt động định giá tài sản, tư vấn tài chính doanh nghiệp, tư vấn đầu tư, nghiên cứu thị trường…, cũng như để chia sẻ cho các đối tác và khách hàng của VietValue.
Hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin của VietValue không ngừng được cấp nhật, sàng lọc, lựa chọn các nguồn thông tin hữu ích trong nước và quốc tế để phục vụ và nâng cao chất lượng hoạt động của VietValue, từ đó giúp khách hàng và đối tác của VietValue đưa ra được quyết định nhanh chóng và hiệu quả nhất.

SIMILAR ARTICLES

NO COMMENTS

Leave a Reply