Sứ mệnh, mục tiêu & giá trị cốt lõi

VietValue quyết tâm trở thành tổ chức tư vấn hàng đầu Việt Nam, trên các lĩnh vực đầu tư – tài chính – quản trị doanh nghiệp.

 Trở thành một công ty có bản sắc riêng với “Văn hóa VietValue” , được xây dựng trên cơ sở xuất phát từ khách hàng và hướng tới khách hàng, tạo môi trường thuận lợi nhất để phát huy sáng tạo và năng suất của toàn hệ thống.

 Hòa nhập và đạt tiêu chuẩn của một tổ chức tư vấn quốc tế, trên cơ sở kết hợp hài hòa giữa lý thuyết và quản trị kinh doanh hiện đại thế giới, gắn liền với sự am hiểu môi trường & tập quán kinh doanh tại Việt Nam.

 Phát triển hệ thống để phát triển VietValue thành một tổ chức tư vấn có tầm hoạt động quốc tế.

 Đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ tư vấn.

SIMILAR ARTICLES

NO COMMENTS

Leave a Reply