Sau kiểm toán 2014, Petrolimex báo lỗ sau thuế hơn 9 tỷ thay vì lãi 4.8 tỷ đồng

(VietValue) Sau kiểm toán, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) báo lỗ sau thuế hợp nhất hơn 9 tỷ đồng thay vì báo lãi 4.8 tỷ đồng như báo cáo tài chính năm 2014 công bố trước đó.

Doanh thu thuần năm 2014 của Petrolimex giảm 20 tỷ xuống 206,780 tỷ đồng so với trước khi kiểm toán, tăng 5.5% so với năm 2013. Trong khi đó, giá vốn hàng bán tăng 43 tỷ lên gần 200,000 tỷ đồng.

Do đó, lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh của Petrolimex tăng từ 522 tỷ lên 536 tỷ đồng. Lỗ sau thuế ucar Tập đoàn hơn 9 tỷ đồng trong khi trước kiểm toán báo lãi 4.8 tỷ đồng.

Do lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số là hơn 356 tỷ đồng khiến lãi ròng của Tập đoàn âm hơn 365 tỷ đồng.

Theo ndh.vn

NO COMMENTS

Leave a Reply