Sáp nhập 2 quỹ PXP Vietnam Fund và PXP VEEF

sáp nhập 2 quỹ
sáp nhập 2 quỹ

Sau sáp nhập, quỹ PXP VEEF có tổng giá trị tổng tài sản ròng hơn 115 triệu USD.

Theo công ty quản lý quỹ PXP Vietnam Asset Management, công ty này sẽ tiến hành sáp nhập quỹ PXP Vietnam Fund (PXPVF) vào quỹ PXP Vietnam Emerging Equity Fund (PXP VEEF) kể từ ngày 2/2/2015.

PXP VEEF là quỹ mở, có giá trị tài sản ròng tại ngày 31/12/2014 đạt 36,6 triệu USD. Trong khi đó, PXPVF là quỹ đóng đáng niêm yết tại LSE Main Market với giá trị tài sản ròng đạt 78,8 triệu USD.

Cafef.vn

NO COMMENTS

Leave a Reply