REE rót 368 tỷ đồng sở hữu 25% cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ

REE rót 368 tỷ đồng sở hữu 25% cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (11/01/2014)

 

Bốn khoản đầu tư vào các cổ phiếu điện đang niêm yết gồm PPC, NBP, TBC và TMP hiện có giá trị thị trường đạt xấp xỉ 3.800 tỷ đồng.

Ngày 5/1, CTCP Thủy điện Sông Ba Hạ (SBH) đã có thông báo về kết quả góp bổ sung vốn điều lệ. Theo đó, CTCP Cơ điện lạnh (REE) đã thực hiện góp vốn mua cổ phần bổ sung với số lượng 32 triệu cổ phần, tương đương 25% vốn điều lệ đăng ký là 1280 tỷ đồng.

Thủy điện Sông Ba Hạ là doanh nghiệp thủy điện lớn ở khu vực Nam Trung Bộ với công suất phát điện đạt 220MW.

Theo văn bản ngày 23/12 của SBH thì giá góp vốn không thấp hơn 11.500 đồng/cổ phiếu, như vậy số tiền REE đã chi ra ước khoảng 368 tỷ đồng.

Trong thời gian vừa qua, REE đã đầu tư rất mạnh để mua cổ phần của các doanh nghiệp sản xuất điện. Danh mục đầu tư ngành điện của REE hiện gồm:

+ Nhiệt điện Phả Lại (PPC): 22,35% cổ phần

+ Nhiệt điện Quảng Ninh: 9,35%

+ Nhiệt điện Ninh Bình (NBP): 29,44%

+ Thủy điện Thác Bà (TBC): 58,93%

+ Thủy điện Thác Mơ (TMP): 39%

+ Thủy điện Srok Phu Miệng Idico: 39,3%

+ Thủy điện Sông Ba Hạ: 25%

Bốn khoản đầu tư vào các cổ phiếu điện đang niêm yết gồm PPC, NBP, TBC và TMP hiện có giá trị thị trường đạt xấp xỉ 3.800 tỷ đồng.

 

Trong chiến lược đầu tư vào lĩnh vực cơ sở hạ tầng, bên cạnh lĩnh vực điện năng, REE còn nắm giữ nhiều khoản đầu tư lớn trong lĩnh vực kinh doanh nước sạch và khai thác than.

NO COMMENTS

Leave a Reply