PVN có tổng giám đốc mới

PVN có tổng giám đốc mới

Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng trao quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Quốc Khánh

Ngày 19.11.2014, Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng đã ký quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Khánh, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) giữ chức Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc PVN. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Trước đó, vị trí Tổng Giám đốc PVN do ông Đỗ Văn Hậu đảm nhiệm. Ông Hậu nhận quyết định nghỉ hưu của Thủ tướng và Bộ Công thương từ ngày 1.11.2014. Hiện tại, Ban Tổng Giám đốc PVN gồm ông Nguyễn Quốc Khánh – Tổng Giám đốc và 7 phó Tổng Giám đốc. Theo Nhịp cầu đầu tư

NO COMMENTS

Leave a Reply