Ngân hàng ôm “giấc mơ” xử lý nợ xấu

Hoàn thiện khung pháp lý để bán cho nước ngoài, thu hồi được nợ, bán đấu giá tài sản… đang là “giấc mơ” mà ngành ngân hàng hy vọng trở thành hiện thực trong năm 2015 khi Chính phủ quyết tâm đưa nợ xấu về 3%.

Hoàn thiện khung pháp lý để bán cho nước ngoài, thu hồi được nợ, bán đấu giá tài sản… đang là “giấc mơ” mà ngành ngân hàng hy vọng trở thành hiện thực trong năm 2015 khi Chính phủ quyết tâm đưa nợ xấu về 3%.

Theo Nghị Quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2015, Ngân hàng Nhà nước dự kiến sẽ đẩy nhanh tiến độ xử lý nợ xấu gắn với cơ cấu lại các tổc chức tín dụng (TCTD) theo hướng: hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho thị trường mua, bán, xử lý nợ, tài sản bảo đảm, trách nhiệm của người đi vay và quyền hạn của chủ nợ, khuyến khích các nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia mua, bán nợ xấu.

 

 

Nguồn: cafef.vn. Thứ 2, 05/01/2015

NO COMMENTS

Leave a Reply