SSI đã phát hành 300 tỷ trái phiếu với lãi suất thấp

Đây là đợt phát hành trái phiếu lần thứ 2 của SSI trong năm 2015, với số tiền huy động là 300 tỷ VNĐ, nâng tổng giá trị phát hành trái phiếu của SSI từ đầu năm lên 800 tỷ đồng.

Sáng ngày 24/04/2015, CTCP Chứng khoán Sài Gòn (SSI) đã hoàn thành việc phát hành 300 tỷ trái phiếu. Trái phiếu thuộc lọai không chuyển đổi, có tài sản đảm bảo và mệnh giá 500 triệu đồng/trái phiếu. Lãi suất kỳ đầu tiên là 7,175%/năm. Lãi suất điều chỉnh 3 tháng một lần, margin 1.25% lãi suất 4 kỳ hạn 12 tháng của 4 ngân hàng BIDV, VCB, VietinBank, VIB.

Với kỳ hạn là 1 năm, ngày đáo hạn của lượng trái phiếu này là ngày 24/04/2017

Đây là đợt phát hành trái phiếu lần thứ 2 của SSI trong năm 2015, với số tiền huy động là 300 tỷ VNĐ, nâng tổng giá trị phát hành trái phiếu của SSI từ đầu năm lên 800 tỷ đồng.

SSI cho biết đối tác mua trái phiếu là một trong những tổ chức tài chính có uy tín cao ở Việt Nam và cũng là một tổ chức tài chính nổi tiếng về tính chặt chẽ trong quy trình quản lý tín dụng và quản trị rủi ro. Việc lựa chọn nhà đầu tư là tổ chức chuyên nghiệp, có thể tiếp cận gần hơn tới SSI đã giúp SSI có thể thương thảo thành công được một mức lãi suất được đánh giá là rất thấp so với lãi suất phát hành trái phiếu của các định chế tài chính nói chung, thậm chí là thấp hơn cả lãi suất trái phiếu của những ngân hàng thương mại hàng đầu.

Kỳ hạn của trái phiếu SSI trong các đợt phát hành trong năm 2015 là 2 năm, với mục đích là nhằm một mặt đa dạng hóa các kênh huy động vốn cho Công ty, mặt khác tạo ra tiền đề cho những đợt phát hành trong tương lai của SSI.

Việc đã huy động thành công 800 tỷ đồng kể từ đầu năm đến nay đã giúp SSI bổ sung đáng kể nguồn vốn phục vụ cho hoạt động kinh doanh của mình.

Theo: cafef.vn

NO COMMENTS

Leave a Reply