Lịch sử phát triển Vietvalue

NHÌN LẠI CHẶNG ĐƯỜNG HOẠT ĐỘNG 05 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN  CỦA VIETVALUE
 2005 – 2010

Trong các năm 2004 – 2005, môi trường kinh doanh tại Việt Nam đã có những thay đổi sâu sắc. Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư được Quốc hội Việt Nam thông qua năm 2005, gắn liền với thái độ ngày một cởi mở, thân thiện với cộng đồng doanh nghiệp – doanh nhân của Chính phủ và giới chức quản lý nhà nước đã tạo ra một môi trường kinh doanh thông thoáng chưa từng có tại Việt Nam. Trên bình diện chung, sự thay đổi căn bản của môi trường kinh doanh tạo ra những tiền đề, động lực to lớn cho sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân tại Việt Nam. Tuy nhiên, xét cho phân đoạn các công ty tư vấn đầu tư – tài chính – kinh doanh, sự thay đổi nói trên đã tạo ra một khoảng lặng, một thời kỳ quá độ cho nhóm doanh nghiệp này tự nhìn nhân lại và thay đổi để thích nghi với môi trường kinh doanh mới. Một số công ty tư vấn đã thành danh trong quá khứ, bởi khả năng giúp đỡ các khách hàng của họ vuợt qua những rào cản tục hành chính phức tạp như Invest Consult, Invest Pro,….cũng không tránh khỏi những bế tắc trong việc định hình lại và chuyển hướng hoạt động kinh doanh của họ.

Trong thời kỳ này, thị trường chứng khoán Việt Nam bước đầu bước vào giai đoạn phục hồi và tăng trưởng, nhận thức của giới chức quản lý nhà nước, giới doanh nghiệp – doanh nhân, và công chúng đầu tư đã đươc nâng cao rõ rệt và nhanh chóng. Sự công khai & minh bạch trong các hoạt động quản lý nhà nước, quản trị doanh nghiệp,…. trở thành một vấn đề thời sự, thu hút mối quan tâm của mọi tác nhân của nền kinh tế. Ở đâu đó, người ta đã cho rằng cần phải có những loại hình doanh nghiệp mới, những định chế mới bên cạnh các công ty kiểm toán độc lập, những định chế liên quan đến hoạt động kiểm toán để cùng thực hiện chức năng tạo lập, và đảm bảo tính công khai, minh bạch trong các hoạt động của nền kinh tế. Trong bối cảnh đó, mọi người đã bắt đầu hiểu và dần ý thức được sự cần thiết và vai trò của các loại hình công ty đánh giá tín nhiệm, công ty định giá tài sản.

Ngay sau khi Nghi định số 101/NĐ-CP về hoạt động thẩm định giá của Chính phủ được chính thức ban hành vào ngày 03/08/2005, nhóm thành viên sáng lập cũng đã chuẩn bị đầy đủ, toàn diện các nguồn lực, sẵn sàng cho việc ra đời Công ty; và vào ngày 29/08/2005, Công ty Cổ phần Thông tin & Định giá Việt Nam (VietValue) chính thức được thành lập.

Chặng đường đã qua  Năm năm là một quãng thời gian khá ngắn nếu so với cả chặng đường dài phía trước. Song, với những nỗ lực của VietValue trong suốt thời gian qua, năm năm hoạt động của VietValue đã chứa đựng nhiều sự kiện có ý nghĩa, đánh dấu những cột mốc quan trọng trong sự phát triển của VietValue. Trong 05 năm qua, VietValue đã có sự thay đổi căn bản về chất; Đó là VietValue không còn là một công ty định giá đơn thuần và được định vị lại thành một Công ty Tư vấn Toàn diện trên các lĩnh vực Định giá – Đầu tư – Tài chính – Quản trị doanh nghiệp, trong đó dịch vụ định giá là một dịch vụ bổ trợ quan trọng của VietValue

▪ Ngày 30/01/2006: 

VietValue chính thức được Bộ Tài chính công nhận đủ tiêu chuẩn cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp nhà nước phục vụ cho chương trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và các hoạt động chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước khác. Theo đó, VietValue là một trong ba doanh nghiệp thẩm định giá đầu tiên tại Việt Nam đạt tiêu chuẩn này.

▪ Ngày 13/10/2006: 

Sau nhiều cuộc định giá doanh nghiệp thành công trong năm 2006, VietValue chính thức giới thiệu dịch vụ định giá doanh nghiệp chuyên biệt cho các công ty thuộc khu vực kinh tế tư nhân tới cộng đồng các định chế tài chính, và các doanh nghiệp hoạt động trên các lĩnh vực khác. Hai đặc trưng của dịch vụ định giá công ty này là VietValue sẽ đóng vai trò là người định giá cho tất cả các bên có quyền và lợi ích trực tiếp liên quan và việc rà soát, đánh giá toàn bộ các mặt hoạt động của công ty được định giá. Với dịch vụ định giá công ty đặc trưng này, VietValue đã thực hiện động thái đầu tiên để “Định vị lại Công ty”; Theo đó, VietValue sẽ không còn là một doanh nghiệp định giá đơn thuần mà sẽ được định vị lại thành một Công ty Tư vấn Toàn diện trên các lĩnh vực đầu tư – tài chính – quản trị doanh nghiệp.

▪ Ngày 20/03/2007: 

VietValue chính thức giới thiệu “Tổ hợp dịch vụ Nghiên cứu thị trường & Định giá bất động sản chuyên biệt” cho phân đoạn thị trường văn phòng – trung tâm thương mại – khách sạn & khu nghỉ dưỡng (Resort). Khách hàng đầu tiên của VietValue sử dụng Tổ hợp dịch vụ này là Học viện Nghiên cứu Bất động sản Nhật Bản (Japan Real Estate Institute).

▪ Ngày 01/08/2007: 

VietValue chính thức giới thiệu “Tổ hợp dịch vụ Định giá & Tư vấn tái cơ cấu công ty” tới các công ty công chúng hoặc có định hướng công chúng hóa. Khách hàng đầu tiên sử dụng tổ hợp dịch vụ này là Tập đoàn Gami & các công ty thành viên của Tập đoàn này.

▪ Ngày 01/03/2008:

VietValue chính thức giới thiệu “Tổ hợp dịch vụ Tư vấn, giàn xếp đầu tư – Thu xếp tài chính – Định giá”. Khách hàng đầu tiên của VietValue sử dụng dịch vụ này là Công ty Cổ phần Quỹ Đầu tư Bất động sản VPBank.

▪ Ngày 05/09/2008: 

Sau khi thí điểm thành công nhiều cuộc tư vấn & giàn xếp mua, bán nợ, VietValue chính thức giới thiệu tới các tổ chức tín dụng “Tổ hợp dịch vụ Tư vấn, giàn xếp mua bán & Định giá các khoản nợ” . Bản chất của các cuộc mua, bán nợ được VietValue tư vấn, giàn xếp & định giá hoàn toàn khác với bản chất của hoạt động mua, bán nợ đang diễn ra khá phổ biến giữa Công ty mua bán nợ và tài sản tồn đọng của Doanh nghiệp – DATC (nguời mua nợ) & các ngân hàng thương mại (người bán nợ).

▪ Ngày 01/04/2009: 

Sau thời gian nghiên cứu nghiêm túc trên cả hai góc độ học thuật và các tình huống thực tiễn trong hoạt động, VietValue chính thức phát hành nội bộ phiên bản đầu tiên “Cẩm nang định giá, thẩm định giá tài sản” và “ Cẩm năng Tài chính Doanh nghiệp & Đầu tư ”. Đây là một hành trang quan trọng hỗ trợ cho toàn bộ thành viên VietValue trong quá trình phục vụ khách hàng, cũng như nâng cao khả năng chuyên môn của mình.

▪ Ngày 04/02/2010: 

VietValue vinh dự được nhận Cúp Vàng của Hội thẩm định giá Việt Nam với thành tích là 01 trong 10 doanh nghiệp thẩm định giá suất sắc nhất năm 2009.

▪ Từ đầu năm 2010 trở đi: 

VietValue tập trung vào việc phát triển các hoạt động nghiên cứu thị trường chuyên biệt nhằm tiếp tục hoàn thiện Hệ thống cơ sở thông tin & dữ liệu để hỗ trợ các khách hàng và đối tác của mình một cách tốt nhất…

SIMILAR ARTICLES

NO COMMENTS

Leave a Reply