LCG: Dùng thặng dư vốn để xóa lỗ lũy kế 263 tỷ đồng

Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2015, HĐQT CTCP Licogi 16  thống nhất sẽ xin ý kiến cổ đông về việc dùng thặng dư vốn để xóa lỗ lũy kế.

Cụ thể, LCG sẽ dùng thặng dư vốn tại thời cuối năm 2014 theo số liệu đã kiểm toán là hơn 357 tỷ đồng để xóa lỗ lũy kế hơn 263 tỷ đồng.

Được biết, con số lỗ lũy kế mà LCG đang “gánh chịu” chủ yếu đến từ kết quả kinh doanh năm 2013. Theo đó, do thua lỗ từ công ty liên kết liên doanh, trích lập dự phòng các khoản đầu tư tài chính, dự phòng nợ phải thu, bị truy thu thế mà năm 2013 LCG lỗ hơn 306 tỷ đồng.

Năm 2014, LCG ghi nhận khoản lãi gần 4.7 tỷ đồng, chính thức giúp công ty may mắn thoát án hủy niêm yết sau 2 năm lỗ trước đó.

Theo Vietstock.vn

NO COMMENTS

Leave a Reply