Địa ốc Đất Xanh thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu tối đa 1.000 tỷ đồng

Mục đích phát hành nhằm bổ sung vốn hoạt động mua bán sáp nhập/hợp tác để phát triển dự án bất động sản, mở rộng quy mô hoạt động.

Ngày 4/5/2015, Công ty cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh (DXG) công bố Nghị quyết HĐQT ngày 29/4/2015 với 3 nội dung chính như sau:

Thứ nhất, về phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp. HĐQT Địa ốc Đất Xanh thống nhất thông qua việc phát hành tối đa 1.000 tỷ đồng trái phiếu với mệnh giá 1 tỷ đồng. Kỳ hạn trái phiếu tối đa 5 năm. Mục đích phát hành nhằm bổ sung vốn hoạt động mua bán sáp nhập/hợp tác để phát triển dự án bất động sản, mở rộng quy mô hoạt động. Trái phiếu được phát hành riêng lẻ và là trái phiếu thưởng, không có quyền chuyển đổi.

Thứ hai, về việc thay đổi nội dung kế hoạch phân phối lợi nhuận 2015. Theo đó tỷ lệ chi trả cổ tức 2015 dự kiến giảm từ 20% xuống còn 15%. Tỷ lệ thưởng vượt kế hoạch dành cho HĐQT và Ban điều hành giữ nguyên tỷ lệ 10% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch. Trước đó, Nghị quyết HĐQT ngày 3/3 của Địa ốc Đất Xanh đã thông qua kế hoạch cổ tức 2015 tỷ lệ 20%.

Thứ ba, về kế hoạch phát hành cổ phiếu trả cổ tức và ESOP năm 2015.

Cụ thể, số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành chi trả cổ tức là 10,6 triệu đơn vị và số lượng cổ phiếu ESOP là 400 nghìn đơn vị – tổng cộng 11 triệu cổ phần.

Được biết, trong năm 2013 và 2014, công ty đã thực hiện phát hành tổng cộn 600 nghìn cổ phiếu ESOP cho CBCNV trên tổng số 1 triệu cổ phần được phép phát hành trong 5 năm từ 2013 đến 2017 (căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2013).

Ngày 12/5 tới, Địa ốc Đất Xanh sẽ tiến hành ĐHCĐ thường niên 2015. Trước ĐHCĐ, HĐQT công ty đã kịp đề xuất kế hoạch lợi nhuận 2015, phương án phân phối và điều chỉnh cho các kế hoạch nói trên.

Ngày 24/4/2015, HĐQT công ty đã điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2015 với doanh thu thuần và LNST lần lượt 1.350 tỷ đồng và 243 tỷ đồng. Trong khi đó, Nghị quyết HĐQT ngày 9/3/2015 đã lên kế hoạch 1.600 tỷ đồng và 306 tỷ đồng cho 2 chỉ tiêu nói trên.

Theo: cafef.vn

NO COMMENTS

Leave a Reply