Hội Thẩm định giá Việt Nam (VVA)

Hội Thẩm định giá Việt Nam (VVA) chính thức được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 24 tháng 05 năm 2006. Đến nay sau hơn tám năm, phạm vi hoạt động của VVA đã bao trùm cả nước và liên kết với nhiều tổ chức nghề nghiệp về định giá/thẩm định giá quốc tế. Uy tín, vai trò và sự ảnh hưởng của VVA ngày càng sâu rộng. Trong hơn bốn năm qua, VVA đã đưa ra nhiều ý kiến đóng góp xác đáng được ghi nhận trong tiến trình hoàn thiện thể chế pháp luật & chính sách đối với nhiều định chế quản lý Nhà nước; đơn cử, VVA đã hết sức tích cực đưa ra các kiến nghị quan trọng trong việc xây dựng và ban hành Luật Giá, Luật Kinh doanh Bất động sản, Luật Đất đai,… Trên cơ sở ý thức được vai trò – uy tín – năng lực của VVA, Ban Kinh tế Trung ương đã giao cho VVA thực hiện Đề án Nghiên cứu về Thị trường & Giá cả, một chủ đề lớn và quan trọng để đóng góp cho Đại hội Đảng lần thứ 11.

Với tư cách là một trong các thành viên sáng lập đầu tiên của VVA, VietValue luôn sát cánh và có nhiều đóng góp về trí tuệ và vật chất cho VVA. Trong vai trò Ủy viên thường vụ VVA, VietValue đã cùng VVA tham gia đối thoại, trao đổi với giới chức quản lý, giới học thuật, ban lãnh đạo của nhiều doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế nhà nước cũng như khu vực kinh tế tư nhân.

SIMILAR ARTICLES

NO COMMENTS

Leave a Reply