Hà Nội: Tăng trưởng tín dụng tháng đầu năm 2015 đạt 0,7%

Hà Nội: Tăng trưởng tín dụng tháng đầu năm 2015 đạt 0,7%

Hà Nội: Tăng trưởng tín dụng tháng đầu năm 2015 đạt 0,7%
Hà Nội: Tăng trưởng tín dụng tháng đầu năm 2015 đạt 0,7%

Theo báo cáo của Cục Thống kê Hà Nội, tổng nguồn vốn huy động dự kiến tháng 1/2015 đạt trên 1.204 nghìn tỷ đồng, tăng 1,1% so với tháng trước, trong đó, tiền gửi tăng 1,2% (tiền gửi tiết kiệm tăng 1,1%, tiền gửi thanh toán tăng 1,2% so với tháng trước), phát hành giấy tờ có giá tăng 0,1%.

Nguồn: cafef.vn

NO COMMENTS

Leave a Reply