Dịch vụ tư vấn và giàn xếp đầu tư

Dịch vụ tư vấn và giàn xếp đầu tư

Đối tượng tư vấn

Tất cả các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế hoạt động trong mọi lĩnh vực thuộc các thành phần kinh tế khác nhau.

Nội dung tư vấn

  • Tìm kiếm cơ hội đầu tư;
  • Xúc tiến và giàn xếp đầu tư:
  • Tư vấn & đại diện cho nhà đầu tư giải quyết các thủ tục hành chính trong một số cuộc đầu tư chuyên biệt;
  • Tư vấn & đại diện với tư cách là trung gian đàm phán cho nhà đầu tư với các đối tác;
  • Trung gian đàm phán giữa các nhà đầu tư nhằm tiến tới các thỏa thuận góp vốn hợp tác kinh doanh;
  • Tư vấn & cùng các nhà đầu tư tham gia trực tiếp thiết lập (setup) các doanh nghiệp mới tại Việt Nam,….;
  • Thiết lập các dự án đầu tư mới;
  • Tư vấn đánh giá hiệu quả các dự án đầu tư.

SIMILAR ARTICLES

NO COMMENTS

Leave a Reply