Dịch vụ định giá, thẩm định giá
icon_row Dịch vụ định giá bất động sản
 Dịch vụ định giá doanh nghiệp
 Dịch vụ định giá lại nợ
 Dịch vụ định giá thương hiệu sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ và thương hiệu công ty
 Dịch vụ định giá hệ thống phân phối sản phẩm, dịch vụ doanh nghiệp
 Dịch vụ định giá bất động sản và các tài sản khác

Tư vấn tài chính doanh nghiệp

Đối tượng tư vấn

Doanh nghiệp là đối tượng định giá được hệ thống hóa theo các tiêu thức sau đây:

 • Theo hình thức doanh nghiệp: doanh nghiệp nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty liên doanh, công ty hợp danh;
 • Theo chủ sở hữu: doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;
 • Theo lĩnh vực hoạt động: doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp thương mại, doanh nghiệp dịch vụ;
 • Các thực thể doanh nghiệp ở dạng đặc thù khác: xí nghiệp, hợp tác xã,…;

Nội dung tư vấn

 • Tư vấn chiến lược, tái cơ cấu doanh nghiệp;
 • Tư vấn mua, bán, sáp nhập, hợp nhất, chia tách doanh nghiệp;
 • Tư vấn cơ cấu lại nợ: Tư vấn & giàn xếp các cuộc mua bán nợ chuyên biệt;
 • Tìm kiếm đối tác, giàn xếp mua, bán doanh nghiệp;
 • Tư vấn tài chính doanh nghiệp;
 • Tư vấn phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ;
 • Tư vấn quản trị doanh nghiệp;
 • Tư vấn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp (từ công ty nhà nước, công ty TNHH, công ty TNHH Liên doanh hoặc công ty 100% vốn nước ngoài chuyển thành công ty cổ phần).

Dịch vụ nghiên cứu thị trường

Đối tượng nghiên cứu

 • Thị trường bất động sản tại mọi phân đoạn: văn phòng cho thuê, khách sạn & khu nghỉ dưỡng, trung tâm thương mại, chung cư – nhà liền kề – biệt thự, khu công nghiệp, sân golf,….;
 • Thị trường hàng tiêu dùng & vật tư thiết yếu;
 • Thị trường sản phẩm thuộc loại nguyên vật liệu, bán thành phẩm cho các ngành sản xuất khác;
 • Thị trường dịch vụ tài chính;
 • Thị trường hàng hóa, dịch vụ đặc thù khác;

Mục đích nghiên cứu

 • Trợ giúp nhà đầu tư/doanh nghiệp trong việc đưa các sản phẩm, dịch vụ vốn có của mình gia nhập thị trường/phân đoạn thị trường mới;
 • Trợ giúp nhà đầu tư/doanh nghiệp trong việc nhìn nhận & đánh giá lại các thị trường/phân đoạn thị trường vốn có của mình;
 • Trợ giúp nhà đầu tư/doanh nghiệp mở rộng lĩnh vực hoạt động thông qua việc phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới và/hoặc kiến tạo những thị trường/phân đoạn thị trường mới;
 • Các mục đích khác.

Dịch vụ tư vấn và giàn xếp đầu tư

Đối tượng tư vấn

Tất cả các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế hoạt động trong mọi lĩnh vực thuộc các thành phần kinh tế khác nhau.

Nội dung tư vấn

 • Tìm kiếm cơ hội đầu tư;
 • Xúc tiến và giàn xếp đầu tư:
 • Tư vấn & đại diện cho nhà đầu tư giải quyết các thủ tục hành chính trong một số cuộc đầu tư chuyên biệt;
 • Tư vấn & đại diện với tư cách là trung gian đàm phán cho nhà đầu tư với các đối tác;
 • Trung gian đàm phán giữa các nhà đầu tư nhằm tiến tới các thỏa thuận góp vốn hợp tác kinh doanh;
 • Tư vấn & cùng các nhà đầu tư tham gia trực tiếp thiết lập (setup) các doanh nghiệp mới tại Việt Nam,….;
 • Thiết lập các dự án đầu tư mới;
 • Tư vấn đánh giá hiệu quả các dự án đầu tư.

RANDOM POSTS

Theo cam kết hội nhập ASEAN, thuế nhập khẩu ôtô từ các nước như Thái Lan, Indonesia sẽ dần về 0%. Trong khi đó,...