Cty CP Thép Nam Kim: LNST năm 2014 đạt gần 80 tỷ đồng

thép nam kim

Cty Cp Thép Nam Kinh (Mã CK: NKG) công bố BCTC quý IV và lũy kế năm 2014

Theo đó, LNST năm 2014 đạt gần 80 tỷ đồng

NO COMMENTS

Leave a Reply