Cổ phiếu SBC hủy niêm yết từ ngày 12/2 sau khi tăng 200% trong năm 2014

CTCP Giao nhận Bia Sài Gòn hủy niêm yết tự nguyện theo phương án đã được Đại hội cổ đông thông qua.

Ngày 14/01/2015, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo về việc hủy niêm yết tự nguyện đối với Công ty Cổ phần Vận tải và Giao nhận Bia Sài Gòn – Sabetran (mã CK: SBC).

Theo đó, ngày hủy niêm yết có hiệu lực là 12/2/2015 và ngày giao dịch cuối cùng là 11/2.

Sabetrans hiện có vốn điều lệ 80 tỷ đồng, niêm yết 8 triệu cổ phiếu từ ngày 2/6/2010.

Việc hủy niêm yết đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của Sabetran thông qua. Mục đích hủy niêm yết nhằm thích ứng với thực tế hoạt động hiện tại và phù hợp với định hướng tái cấu trúc của công ty trong thời gian sắp tới.

Trong năm 2014, cổ phiếu SBC đã tăng 3 lần 10.000 lên mức hiện tại là 30.000 đồng/cp.

Chín tháng đầu năm 2014, Sabetran đạt 1.024 tỷ đồng doanh thu và 61,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Cùng kỳ năm 2013, công ty đạt 777 tỷ đồng doanh thu và lỗ ròng 85 tỷ đồng.

 

Tháng 12/2014, CTCP Bia Sài Gòn – Bình Tây (Sabibeco) đã chào mua 64,2% cổ phần của Sabetran nhưng đến khi kết thúc đợt chào mua đã không mua được cổ phiếu nào do giá chào mua rất thấp, chỉ ở mức 11.500 đồng/cp.

Theo Cafef.vn

NO COMMENTS

Leave a Reply