Chính phủ đề suất tăng thuế rượu bia

CHÍNH PHỦ ĐỀ XUẤT TĂNG THUẾ RƯỢU, BIA 

Đề xuất tăng thuế rượu, bia – Ảnh: Minh họa Đối với mặt hàng bia, từ ngày 1.7.2015 tăng từ 50% lên 55%, từ ngày 1.1.2017 tăng lên 60% và từ ngày 1.1.2018 tăng lên 65%. Đối với mặt hàng rượu, rượu từ 20 độ trở lên tăng từ 50% lên 65%; rượu dưới 20 độ có thuế suất 35% (tăng 10%).

TVS nhận xét: Nhìn nhận ở nhiều góc độ khác nhau, đề xuất này có thể gây khó khăn cho ngành rượu bia, khiến ngân sách nhà nước hằng năm giảm theo. Theo Sabeco, toàn ngành bia đóng góp cho ngân sách khoảng 40.000 tỉ đồng, chiếm gần 5% tổng thu ngân sách nhà nước trong năm 2013. Tuy nhiên, ngược lại, giảm tiêu thụ rượu bia có thể giúp tăng năng suất lao động, giảm thiểu tổn thất do hậu quả của rượu bia gián tiếp gây ra (hằng năm khoảng 40% số vụ tai nạn giao thông và 11% số người tử vong do tai nạn liên quan đến rượu, bia, theo Ủy ban An toàn Giao thông). Và theo dự kiến, thu ngân sách nhà nước năm 2016 từ việc tăng thuế rượu bia như trên tăng thêm khoảng hơn 8.100 tỉ đồng, theo Bộ Tài chính. Theo Nhịp cầu Đầu tư

NO COMMENTS

Leave a Reply