BIDV dự kiến bán 8.000 tỷ đồng nợ xấu cho VAMC năm 2015

Thông tin trên được ông Phan Đức Tú, Tổng Giám đốc BIDV chia sẻ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

Tại Đại hội cổ đông thường niên 2015 của BIDV BID, Tổng Giám đốc Phan Đức Tú cho biết, BIDV sẽ bán 8.000 tỷ đồng nợ xấu cho VAMC trong năm nay nếu đủ điều kiện cho phép bán. Theo kế hoạch, BIDV xác định bán nợ xấu cho VAMC trong 5 năm.

Năm 2015, BIDV đặt kế hoạch nợ xấu khoảng 2,5%, tăng trưởng 16,5% về huy động vốn; dư nợ tín dụng tăng trưởng 16%; lợi nhuận trước thuế đạt 7.500 tỷ đồng; tỷ lệ hoàn vốn khoảng 9%.

Năm 2014, BIDV có tổng tài sản đạt 650.340 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 4.986 tỷ đồng. Dư nợ tín dụng đạt 463.567 tỷ đồng, tỷ lệ cổ tức chi trả dự kiến 10,2% bằng tiền mặt.

Cũng theo ông Tú, tỷ lệ huy động vốn năm 2014 là 10,7%. Cơ cấu tiền gửi tập trung vào nhóm trung, dài hạn với tỷ lệ 38% theo chuẩn Ngân hàng Nhà nước. Cách đây 2 năm, tỷ lệ này tại BIDV chưa đến 30%.

Năm 2015, BIDV đặt kế hoạch tăng trưởng tín dụng 13% theo chỉ đạo của Thống đốc, tuy nhiên BIDV xác định đạt được kết quả cao hơn.

Nguồn: NCĐT

NO COMMENTS

Leave a Reply