Aeon mua 30% cổ phần của Fivimart và 49% cổ phần của Citimart

Aeon mua 30% cổ phần của Fivimart và 49% cổ phần của Citimart
Aeon mua 30% cổ phần của Fivimart và 49% cổ phần của Citimart

Fivimart và Citimart hiện đang vận hành gần 50 siêu thị trên cả nước.

Theo Japan Times, Tập đoàn bán lẻ Nhật Bản Aeon đã quyết định đầu tư vốn vào 2 chuỗi siêu thị bán lẻ lớn tại Việt Nam là Fivimart và Citimart.

Theo đó, Aeon sẽ mua 30% cổ phần của Fivimart và 49% cổ phần của Citimart. Hiện Fivimart đang có 20 siêu thị tại Hà Nội còn Citimart có 27 siêu thị, chủ yếu tại Thành phố Hồ Chí Minh.

NO COMMENTS

Leave a Reply